Behandeling

Na de intake wordt het behandelplan opgesteld waarin wordt beschreven wat de doelen zijn, hoe de behandeling eruit ziet en hoe lang het gaat duren. In de meeste gevallen is de behandeling individueel, maar er bestaat echter de mogelijkheid om anderen erbij te betrekken indien dit zinvol is in het kader van uw behandeling.

Naasten mogen bijvoorbeeld aanwezig zijn tijdens de intake en/of behandelsessies, kunnen betrokken worden bij huiswerkopdrachten, maar kunnen ook een rol spelen bij het voorkomen van terugval. Als er anderen worden betrokken bij de behandeling zullen we hier samen concrete afspraken over maken. 

Over het algemeen zijn 4 tot 11 behandelcontacten voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. De sessies duren ongeveer 45 minuten en de frequentie van deze sessies wordt in overleg gedaan. De voortgang van de behandeling wordt bijgehouden met behulp van vragenlijsten voor, tijdens en na het behandelcontact en in het patiëntendossier waar u inzicht in kunt krijgen.

Als u een behandeling volgt zult u ook thuis aan de slag gaan met opdrachten, registraties en oefeningen. Deze opdrachten en oefeningen krijgt u op papier mee of staan in Therapieland. Dit is een online omgeving waar u op een veilige manier kunt oefenen en uw vorderingen bij kunt houden.