Samenwerking met andere zorgaanbieders

Praktijk grip heeft de mogelijkheid tot laagdrempelig contact met uw huisarts of eventueel de betrokken praktijkondersteuner. Overleg met uw huisarts en/of praktijkondersteuner zal altijd in overleg met u gaan. .

Tijdens of aan het einde van de behandeling bestaat de mogelijkheid dat u door Praktijk Grip wordt verwezen naar de Specialistische GGZ (SGGZ). Dit gebeurt als gedurende de behandeling toch blijkt dat er sprake is van complexe of hardnekkige problematiek, waarvoor er meer langdurige zorg nodig is. Naar welke zorginstelling u verwezen wordt, is afhankelijk van of uw woonplaats in de provincie Groningen of Drenthe valt. In de meeste gevallen is het mogelijk dat Praktijk Grip de verwijzing voor u regelt en zal Praktijk Grip hiervan uw huisarts op de hoogte stellen. In alle overige gevallen zal de huisarts in overleg met Praktijk Grip de verwijzing voor u regelen. In het geval van verwijzing naar de SGGZ, is de afspraak dat Praktijk Grip zorgt voor een goede overdracht.

In sommige situaties werkt Praktijk Grip ook samen met andere hulpverleners. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld maatschappelijke ondersteuning door de gemeente, een (psychosomatische) fysiotherapeut, de bedrijfsarts of een diëtist. Ook voor deze samenwerking geldt dat dit altijd in overleg met u zal gebeuren en er nooit zonder uw medeweten contact met een andere hulpverlener wordt opgenomen.