Aandacht voor kwaliteit

Vanuit mijn vakgebied ben ik lid van de volgende beroeps- en kwaliteitsorganisaties; LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten), VGCT (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën), de Buitenpsychologen en de VEN (Vereniging EMDR Nederland). Aan deze lidmaatschappen worden verschillende eisen gesteld. Om hieraan te kunnen voldoen volg ik bijscholing, supervisie en intervisie. In 2021 is de praktijk succesvol gevisiteerd volgens de kwaliteitscriteria van de LVVP. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar. 

Bij Praktijk Grip worden de kwaliteitsstandaarden ingezet als leidraad voor de behandeling. Deze kwaliteitsstandaarden geven een goed overzicht van de laatste stand van zaken rondom een specifieke aandoening en de behandeling hiervan.

In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om aan de kwaliteitseisen van het Keurmerk Basis GGZ te kunnen voldoen. Hiervoor is de werkwijze van Praktijk Grip opnieuw onder de loep gelopen en aangescherpt waar nodig. Begin 2021 heeft Praktijk Grip te horen krijgen dat zij voldoet aan de normen voor het Keurmerk.

Kwaliteitsstatuut

Praktijk Grip beschikt over een GGZ kwaliteitsstatuut. Deze is hieronder in te zien.