Aandacht voor kwaliteit

Vanuit mijn vakgebied ben ik lid van de volgende beroeps- en kwaliteitsorganisaties; LVVP, VGCT en de VEN. Aan deze lidmaatschappen worden verschillende eisen gesteld. Om hieraan te kunnen voldoen volg ik bijscholing, supervisie en intervisie. Op deze manier ben ik goed op de hoogte van de recente ontwikkelingen in mijn vakgebied en zet ik deze kennis in ten goede van de behandelingen.

Bij Praktijk Grip worden de kwaliteitsstandaarden ingezet als leidraad voor de behandeling. Deze kwaliteitsstandaarden geven een goed overzicht van de laatste stand van zaken rondom een specifieke aandoening en de behandeling hiervan.

In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om aan de kwaliteitseisen van het Keurmerk Basis GGZ te kunnen voldoen. Hiervoor is de werkwijze van Praktijk Grip opnieuw onder de loep gelopen en aangescherpt waar nodig. Begin 2021 heeft Praktijk Grip te horen krijgen dat zij voldoet aan de normen voor het Keurmerk.