Zorgprestatiemodel

De oude bekostiging voor de ggz is niet meer geschikt. Daarom is er per 2022 een nieuw model van kracht: het zorgprestatiemodel. Er is minder administratieve last voor de zorgverlener en ggz-behandelingen worden niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Deze zorgprestaties komen op een factuur van uw zorgverzekeraar te staan, zodat je de kosten makkelijk kunt inzien. Er kunnen verschillende prestaties op de factuur staan, denk aan consult diagnostiek, consult behandeling en intercollegiaal overleg. Het tarief verschilt per prestatie en is afhankelijk van het beroep van de behandelaar en van de duur van het consult.

Zorgvraagtypering

Op de factuur van uw zorgverzekeraar staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. Dit is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. Want hoewel elke patiënt en elke diagnose uniek is, zegt de diagnose vaak te weinig over de hoeveelheid zorg die iemand nodig heeft. 

Een zogenaamde regiebehandelaar doet de zorgvraagtypering, aan de hand van een vragenlijst (HONOS+) over de klachten en problemen van de patiënt. Op basis van je antwoorden bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij je klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet, die ook op de factuur wordt vermeld.