Wandeltherapie

Bij Praktijk Grip bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van psychologische behandeling in de vorm van wandeltherapie. Praktijk Grip is gelegen in het Hunzedal en grenst aan natuurgebied de Breevenen. Dit waterwingebied is rijk aan flora en fauna, waar het heerlijk wandelen is. Je komt er vele vogelsoorten tegen zoals zwanen, ganzen, fazanten en vele roofvogels, maar ook zoogdieren als reeën en hazen.  De rivier De Hunze kronkelt hier eigenwijs door het landschap, waarvan de dijken goed te bewandelen zijn. Zo zijn er diverse routes die afgelegd kunnen worden in de directe nabijheid van de praktijk.

Tijdens de wandeltherapie wordt gebruikt gemaakt van de eerder genoemde psychologische behandelmogelijkheden. Aan de start van de behandeling zullen we samen bespreken wat uw wensen zijn en /of de bij uw hulpvraag best passende behandelmogelijkheid geschikt is om (deels) wandelend uit te voeren. De intake vindt altijd plaats in de praktijkruimte van Praktijk Grip.

Het geven van psychologische behandeling in de natuur gecombineerd met lichaamsbeweging heeft verschillende voordelen:

  • Bewegen in een natuurlijke omgeving helpt je ontspannen, waardoor de behandelsessies productiever zijn;
  • Bewegen stimuleert je om op een andere en creatievere manier naar je problemen te kijken;
  • Bewegen heeft een positief effect op je fysieke en mentale gemoedstoestand;
  • Bewegen kan je helpen om ‘los te komen’ uit je hoofd en beter naar je lichaam te luisteren.