Vergoeding en kosten

Ongeacht waar u verzekerd bent wordt uw behandeling bij Praktijk Grip volledig vergoed. Bij verzekeringsmaatschappijen waar de praktijk een contract mee heeft afgesloten gaat de nota rechtstreeks naar de verzekering. Als u verzekerd bent bij een verzekeringsmaatschappij  zonder contract met Praktijk Grip gaat het net even anders. Hieronder leest u hoe. 

Voorwaarden voor verzekerde behandeling 
Voor 2021 geldt dat iedere verzekerde 4-11 sessies basis GGZ vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen heeft de praktijk een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist. Deze kunt u zelf meenemen naar het eerste gesprek, of uw huisarts kan deze rechtstreeks naar de praktijk sturen. Verwijzing vindt plaats op basis van een aantal criteria: het vermoeden van een psychische stoornis, de ernst, de complexiteit, de risico’s en het te verwachten beloop van de klachten. Als een verwijzing toch niet passend blijkt te zijn, wordt u weer terugverwezen naar de huisarts of medisch specialist. Let op, hebt u uw eigen risico nog niet betaald dan krijgt u na afsluiting van de behandeling van uw verzekeraar de rekening voor het resterende deel van uw eigen risico. In 2021 is het eigen risico standaard €385,00 per kalenderjaar.

Gecontracteerde Zorg in 2021
In Nederland zijn er tien zorgverzekeraars (zorgconcerns). Hieronder vallen de tientallen verschillende verzekeringsmaatschappijen, waarvan Praktijk Grip met de meeste zorgverzekeraars contracten heeft afgesloten. Onder andere met Menzis, DSW, Multizorg VRZ, CZ/ Delta loyd/ Ohra, Achmea, Zilveren kruis, Caresq en De Friesland. Deze lijst is echter niet uitputtend en via uw verzekeraar en de zorgzoeker op de website van uw verzekeraar kunt u uitzoeken of uw verzekeraar een contract heeft afgesloten met Praktijk Grip. De nota van de behandeling gaat in het geval van gecontracteerde zorg rechtstreeks naar de verzekeraar. Bij deze verzekeraars komt u in aanmerking voor volledige vergoeding.

Ongecontracteerde Zorg in 2021
De praktijk heeft in 2021 geen contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraar(s): VGZ (hieronder vallen o.a. de merken Bewuzt, Univé en Zekur). Voor de behandelingen van mensen die zijn verzekerd bij een zorgverzekering waar de praktijk geen contract mee heeft geldt het volgende: ik dien de factuur van Praktijk Grip in bij uw verzekeraar, waarna zij het bedrag naar mij uitkeren waarop u recht heb conform uw polisvoorwaarden.  Als de vergoeding minder is dan het bedrag van de totale behandeling, dan neemt Praktijk Grip in 2021 verschil voor haar rekening. U betaalt dan buiten het verplichte eigen risico dus geen aanvullende eigen bijdrage.

De contracten met zorgverzekeraars worden door Praktijk Grip per jaar afgesloten en dit kan dan ook per jaar veranderen. Dit heeft niets te maken met meer of mindere kwaliteit van de zorg. De kwaliteit van ongecontracteerde zorg is van dezelfde kwaliteit als van gecontracteerde zorg.

Afspraken afzeggen
Een afspraak kunt u tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos annuleren, door te bellen naar telefoonnummer: 0598 743106 of een e-mail te sturen naar info@praktijk-grip.nl  U kunt altijd een boodschap inspreken op de voicemail, ook buiten kantoortijden en in het weekend. Afspraken die niet op tijd zijn afgemeld, worden bij u in rekening gebracht (€50,00 per consult), dit wordt niet vergoed door de verzekeraar.

Nog vragen?
Overleg bij twijfel met Praktijk Grip en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over vergoedingen: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie