Vergoeding en kosten

Ongeacht waar u verzekerd bent wordt uw behandeling bij Praktijk Grip volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. De nota van uw behandeling wordt in bijna alle gevallen rechtstreeks verrekend met uw zorgverzekeraar. 

LET OP: Met ingang van 1 januari 2022 gaat de bekostiging voor de zorg in de geestelijke gezondheidszorg veranderen. Dit betekent dat Praktijk Grip op 31 december 2021 verplicht is alle lopende dossiers af te sluiten en deze te factureren bij de zorgverzekeraar.

U krijgt dan van uw zorgverzekeraar een overzicht van uw Eigen Risico over 2021 waar deze factuur op staat vermeld. Wanneer uw Eigen Risico over 2021 nog niet (volledig) was verbruikt, zal dit alsnog verrekend worden. Zo kunnen alle zorgaanbieders in januari 2022 starten met het nieuwe bekostigingssysteem. Op het moment dat uw zorg in 2022 doorloopt, zal deze onder de nieuwe bekostigingssystematiek, het zogenaamde Zorgprestatiemodel, gaan vallen.

Een van de voordelen hiervan is dat u makkelijk kunt zien welke zorg u heeft gehad in de voorgaande maand. Een van de nadelen is dat u vanaf 1 januari 2022 opnieuw start met het aanspreken van het Eigen Risico 2022 en hierdoor dus mogelijk over 1 zorgtraject 2 keer Eigen Risico betaalt.

Als zorginstelling betreur ik dit zeer, maar helaas kan ik hier niets aan veranderen.

Ik wil u wel graag goed informeren. Mocht u hier vragen over hebben, neem gerust contact op met uw zorgverzekeraar of met uw zorgverlener.

Voorwaarden voor verzekerde behandeling 
Voor 2021 geldt dat iedere verzekerde 4-11 sessies basis GGZ vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen heeft de praktijk een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist. Deze kunt u zelf meenemen naar het eerste gesprek, of uw huisarts kan deze rechtstreeks naar de praktijk sturen. Verwijzing vindt plaats op basis van een aantal criteria: het vermoeden van een psychische stoornis, de ernst, de complexiteit, de risico’s en het te verwachten beloop van de klachten. Als een verwijzing toch niet passend blijkt te zijn, wordt u weer terugverwezen naar de huisarts of medisch specialist.

Gecontracteerde Zorg in 2021
In Nederland zijn er tien zorgverzekeraars (zorgconcerns). Hieronder vallen de tientallen verschillende verzekeringsmaatschappijen, waarvan Praktijk Grip met de meeste zorgverzekeraars contracten heeft afgesloten. Onder andere met Menzis, DSW, Multizorg VRZ, CZ/ Delta loyd/ Ohra, Achmea, Zilveren kruis, Caresq en De Friesland. Deze lijst is echter niet uitputtend en via uw verzekeraar en de zorgzoeker op de website van uw verzekeraar kunt u uitzoeken of uw verzekeraar een contract heeft afgesloten met Praktijk Grip. Bij deze verzekeraars komt u in aanmerking voor volledige vergoeding.

Ongecontracteerde Zorg in 2021
De praktijk heeft in 2021 geen contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraar(s): VGZ (hieronder vallen o.a. de merken Bewuzt, Univé en Zekur). Voor de behandelingen van mensen die zijn verzekerd bij een zorgverzekering waar de praktijk geen contract mee heeft geldt het volgende. Ik dien de factuur van de behandeling in bij uw verzekeraar, waarna zij het bedrag naar mij uitkeren waarop u recht heb conform uw polisvoorwaarden.  Als de vergoeding minder is dan het bedrag van de totale behandeling, dan neemt Praktijk Grip in 2021 het verschil voor haar rekening. U betaalt dan buiten het verplichte eigen risico dus geen aanvullende eigen bijdrage.

De contracten met zorgverzekeraars worden door Praktijk Grip per jaar afgesloten en dit kan dan ook per jaar veranderen. Dit heeft niets te maken met meer of mindere kwaliteit van de zorg. De kwaliteit van ongecontracteerde zorg is van dezelfde kwaliteit als van gecontracteerde zorg.

Afspraken afzeggen
Een afspraak kunt u tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos annuleren, door te bellen naar telefoonnummer: 0598 743106 of een e-mail te sturen naar info@praktijk-grip.nl  U kunt altijd een boodschap inspreken op de voicemail, ook buiten kantoortijden en in het weekend. Afspraken die niet op tijd zijn afgemeld, worden bij u in rekening gebracht (€50,00 per consult), dit wordt niet vergoed door de verzekeraar.

Nog vragen?
Overleg bij twijfel met Praktijk Grip en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over vergoedingen: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie