Werkwijze

 

Intake

Na de aanmelding zal de behandeling op starten met een intakegesprek in mijn praktijkruimte in Nieuw Annerveen. De intake bestaat uit een of twee gesprekken waarin uw klachten in kaart worden gebracht, vragenlijsten worden ingevuld, en de mogelijkheden voor behandeling worden besproken. Ook is de intake een manier om wederzijds kennis te maken, want voor een goede behandeling is het van belang dat er een klik is tussen cliënt en therapeut. 

Mocht deze klik er onverhoopt vanuit uw kant niet zijn dan kunnen we met u meedenken waar u ergens anders terecht kunt.

 Aan het einde van de intake worden de verschillende behandelmogelijkheden aan u voorgelegd die passen bij de behandeldiagnose. Het uitgangspunt is dat we samen beslissen wat de best passende behandeling is en wat de duur van de behandeling wordt.  

Mocht er een inschatting worden gemaakt dat de kortdurende behandeling onvoldoende is dan kijken we samen wat er nodig is en waar dit mogelijk zou kunnen zijn. 

Behandeling

Na de intake wordt het behandelplan opgesteld waarin wordt beschreven wat de doelen zijn, hoe de behandeling eruit ziet en hoe lang het gaat duren. In de meeste gevallen is de behandeling individueel, maar er bestaat echter de mogelijkheid om anderen erbij te betrekken indien dit zinvol is in het kader van uw behandeling.

Over het algemeen zijn 4 tot 11  behandelcontacten voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. De sessies duren ongeveer 45 minuten en de frequentie van deze sessies wordt in overleg gedaan. De voortgang van de behandeling wordt bijgehouden met behulp van vragenlijsten voor, tijdens en na het behandelcontact en in het patiëntendossier waar u inzicht in kunt krijgen.

Als u een behandeling volgt zult u ook thuis aan de slag gaan met opdrachten, registraties en oefeningen. Deze opdrachten en oefeningen krijgt u op papier mee of staan in Therapieland. Dit is een online omgeving waar u op een veilige manier kunt oefenen en uw vorderingen bij kunt houden. 

Dit online behandelprogramma wordt gebruikt ter ondersteuning om de doelen die gesteld zijn te halen. Naast de opdrachten, oefeningen en registraties die men thuis kan doen, zijn er op Therapieland online supportgroepen waar men gebruik van kan maken. Ook kan men via een mailfunctie in therapieland contact zoeken met de behandelaar.

Voor informatie over de verschillende behandelmogelijkheden kunt u hier kijken.