Intake

Na de aanmelding zal de behandeling op starten met een intakegesprek in mijn praktijkruimte in Nieuw Annerveen. De intake bestaat uit een of twee gesprekken waarin uw klachten in kaart worden gebracht, vragenlijsten worden ingevuld, en de mogelijkheden voor behandeling worden besproken. Ook is de intake een manier om wederzijds kennis te maken, want voor een goede behandeling is het van belang dat er een klik.

Mocht er tijdens de intake een inschatting worden gemaakt dat kortdurende behandeling onvoldoende is, dan kijken we samen wat er nodig is en waar dit mogelijk zou kunnen zijn.

Voor informatie over de verschillende behandelmogelijkheden kunt u hier kijken.

Behandeling

Na de intake wordt het behandelplan opgesteld waarin wordt beschreven wat de doelen zijn, hoe de behandeling eruit ziet en hoe lang het gaat duren. In de meeste gevallen is de behandeling individueel, maar er bestaat echter de mogelijkheid om anderen erbij te betrekken indien dit zinvol is in het kader van uw behandeling.

Naasten mogen bijvoorbeeld aanwezig zijn tijdens de intake en/of behandelsessies, kunnen betrokken worden bij huiswerkopdrachten, maar kunnen ook een rol spelen bij het voorkomen van terugval. Als er anderen worden betrokken bij de behandeling zullen we hier samen concrete afspraken over maken.

Over het algemeen zijn 4 tot 11 behandelcontacten voldoende om voldoende handvaten te hebben om zelf weer vooruit te kunnen. De sessies duren ongeveer 45 minuten en de frequentie van deze sessies wordt in overleg gedaan. De voortgang van de behandeling wordt bijgehouden met behulp van vragenlijsten voor, tijdens en na het behandelcontact en in het patiëntendossier waar u inzicht in kunt krijgen. Aan het einde van de behandeling zullen we samen een terugvalpreventieplan opstellen.

Als u een behandeling volgt zult u ook thuis aan de slag gaan met opdrachten, registraties en oefeningen. Deze opdrachten en oefeningen krijgt u op papier mee of staan in Therapieland. Dit is een online omgeving waar u op een veilige manier kunt oefenen en uw vorderingen bij kunt houden. Dit alles heeft tot doel dat u zo snel mogelijk in staat bent om op eigen kracht weer verder te kunnen. 

 

Samenwerking met andere zorgaanbieders

Praktijk grip heeft de mogelijkheid tot laagdrempelig contact met uw huisarts of eventueel de betrokken praktijkondersteuner. Overleg met uw huisarts en/of praktijkondersteuner zal altijd in overleg met u gaan. .

Tijdens of aan het einde van de behandeling bestaat de mogelijkheid dat u door Praktijk Grip wordt verwezen naar de Specialistische GGZ (SGGZ). Dit gebeurt als gedurende de behandeling toch blijkt dat er sprake is van complexe of hardnekkige problematiek, waarvoor er meer langdurige zorg nodig is. Naar welke zorginstelling u verwezen wordt, is afhankelijk van of uw woonplaats in de provincie Groningen of Drenthe valt. In de meeste gevallen is het mogelijk dat Praktijk Grip de verwijzing voor u regelt en zal Praktijk Grip hiervan uw huisarts op de hoogte stellen. In alle overige gevallen zal de huisarts in overleg met Praktijk Grip de verwijzing voor u regelen. In het geval van verwijzing naar de SGGZ, is de afspraak dat Praktijk Grip zorgt voor een goede overdracht.

In sommige situaties werkt Praktijk Grip ook samen met andere hulpverleners. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld maatschappelijke ondersteuning door de gemeente, een (psychosomatische) fysiotherapeut, de bedrijfsarts of een diëtist. Ook voor deze samenwerking geldt dat dit altijd in overleg met u zal gebeuren en er nooit zonder uw medeweten contact met een andere hulpverlener wordt opgenomen.