Cliëntervaringen

Bij Praktijk Grip vind ik het belangrijk om de ervaringen van cliënten te meten en te vragen aan hen waar verbetering mogelijk is. Dit doe ik door actief te vragen naar ervaringen van u tijdens de lopende behandeling en door het bijhouden van de ervaringen met behulp van de CQ-Index (Consumer Quality Index) aan het einde van de behandeling.

Resultaten Cliëntervaringen 2020

Vanaf januari 2020 tot en met november 2021 vulden 21 mensen de CQ-index in. Hierbij de scores:

  • Bejegening (1-5): 4.7
  • Samen beslissen (1-5): 4.2
  • Uitvoering behandeling (1-5): 4.5

Als rapportcijfer geven deze cliënten Praktijk Grip gemiddeld een 8,7! Een cijfer waar ik trots op ben.