Behandelmethodes

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT is een verzameling van bewezen effectieve behandelmethoden voor psychische problemen. CGT behandelt uw gedrag en uw gedachten. Door anders te reageren veranderen uw gevoel en uw gedachten. Door uw gedachten te veranderen wijzigen uw gevoel en uw gedrag.

In de CGT behandeling wordt er samen gezocht naar manieren om de klachten te verminderen. De behandelaar sluit zo direct en concreet mogelijk aan bij de problemen die u ervaart. Het is een actieve manier van behandelen; u moet in de therapiesessies actief aan de slag met oefeningen en vragenlijsten. Daarnaast krijgt u oefeningen waarmee u thuis of op uw werk mee aan de slag kunt.

EMDR

EMDR is een behandeling die voornamelijk gebruikt wordt bij de verwerking van trauma’s. Het is een relatief kortdurende en effectieve behandeling. Wanneer u regelmatig wordt geconfronteerd met vervelende herinneringen of beelden van iets wat u is overkomen, is deze behandeling in veel gevallen een goede manier om daar vanaf te komen.

 

Wanneer u samen met uw behandelaar de vervelende gebeurtenis in kaart hebt gebracht, gaat u zich concentreren op deze gebeurtenis. De spanning zal oplopen en er wordt u gevraagd om met uw ogen een lamp te volgen die heel snel heen en weer gaat. Hierdoor wordt u afgeleid. Op dat moment gaat u merken dat er allerlei dingen in u opkomen, die u geassocieerd hebt met het trauma. Dat betekent, dat de verwerking alsnog op gang komt. De associaties zullen na een tijd stoppen. Wanneer u vervolgens weer terugdenkt aan het trauma, gaat u merken dat de spanning gedaald of weg is. Deze methode wordt dan herhaald, zodat u uiteindelijk terug kunt denken aan het gene dat u is overkomen zonder dat u door negatieve emoties overspoelt raakt.

Acceptance Commitment Therapie

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is een vorm van therapie waarbij het aanvaarden van jouw klachten centraal staan (acceptatie). Je leert om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die echt belangrijk voor je zijn (commitment). Het doel is niet om klachten op te lossen of te verminderen, maar om mentaal veerkrachtiger te worden.

Met de ACT methode leer je om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt in je leven, zodat je je aandacht kunt richten op waardevolle dingen. Het is een ervaringsgericht behandeltraject waarbij je aan de slag gaat met je binnenwereld (gedachten en emoties) en lichaam. Ook mindfulness oefeningen zijn onderdeel van het traject. De behandelvorm heeft verder veel raakvlakken met cognitieve gedragstherapie.

COMET Zelfbeeldtraining

COMET staat voor Competitive Memory Training en is een effectieve cognitief-gedragstherapeutische training, waarbij jouw zelfwaardering centraal staat. Met deze training verbeter je je zelfbeeld en zelfwaardering zodat jij je weer beter over jezelf gaat voelen. COMET heet ook wel zelfbeeldtraining.

Tijdens de COMET trainingen leer jij je te concentreren op jouw positieve kanten en waardevolle eigenschappen. De positieve meningen over jezelf gaan als het ware de competitie aan met jouw negatieve gedachten. Je dient jouw positieve ervaringen weer meer vooraan in het geheugen te krijgen. Je weet dat deze positieve eigenschappen aanwezig zijn, maar in het dagelijkse leven heb jij er onvoldoende oog voor. Daar ga je mee aan de slag, zodat de positieve zelfwaardering weer op de voorgrond komt.

 

Positieve psychologie

Positieve Psychologie is een relatief jonge stroming binnen de psychologie en is als stroming de laatste 15 jaar steeds meer ontwikkeld. Het gaat hierbij over geestelijke gezondheid als vorm van welbevinden en optimaal functioneren.

Positieve psychologie steekt in op je krachten en mogelijkheden. Het richt zich op onderzoeken wat je te doen staat om meer tevredenheid en gelijkmoedigheid te ervaren in je leven. Je onderzoekt achterliggende waarden en je onderliggende drijfveren. Er wordt gekeken naar wat er goed gaat, je successen, sterke kanten, eigenschappen en mogelijkheden. Door deze kanten te versterken kun je herstellen en ontwikkelen.

Schematherapie

Deze behandeling is gericht op het herkennen van jouw nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen om daar vervolgens meer grip op te krijgen of die te veranderen. Schematherapie wordt normaal vooral gebruikt als therapie bij mensen met ernstige psychische stoornissen. Binnen Praktijk Grip wordt er gewerkt met aangepaste vorm van schematherapie. Deze is lichter en veel minder intensief dan gebruikelijk en daardoor ook geschikt om in een beperkt aantal sessies toe te passen.

Schematherapie leert je hoe jouw gedrag en jouw patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij jouw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat. Je leert jouw emotionele behoeften herkennen, accepteren en eraan tegemoet te komen.

Voor verdere uitleg over de genoemde therapievormen, kunt u ook terecht op onderstaande websites:
Uitleg over verschillende vormen van behandeling en psychische problemen
Uitleg over behandeling met EMDR 
Toepassing van cognitieve gedragstherapie bij verschillende psychische problemen