Tarieven 2022

 

Tarieven behandeling binnen het Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 gaat er in de GGZ een nieuw bekostigingsmodel in; het Zorg Prestatiemodel (ZPM). 

In het ZPM geldt voor ieder contact (face-to-face, via beeldbellen, telefonisch of per e-mail) afhankelijk van hoelang het duurt, een vaste kostprijs. Er zijn verschillende prijzen voor diagnostische gesprekken en behandelgesprekken. Diagnostische gesprekken zijn duurder, aangezien die meer administratietijd kosten. Op de maandelijkse factuur is precies te zien op welke datum er behandelcontact is geweest. Voor behandelingen die starten in 2022 zijn door de overheid de volgende maximale tarieven vastgesteld:

NZa-tarieven ZPM

GZ-psycholoog in kwaliteitsstatuut sectie II

Prestatiecode    Consulttype                     Duur vanaf                       Tarief

CO0042              Diagnostiek                     5 min.                               € 35,56

CO0107              Behandeling                    5 min.                               € 27,91

CO0172              Diagnostiek                     15 min.                             € 61,31

CO0237              Behandeling                    15 min.                             € 49,89

CO0302              Diagnostiek                     30 min.                             € 101,78

CO0367              Behandeling                    30 min.                             € 85,16

CO0432              Diagnostiek                     45 min.                             € 142,31

CO0497              Behandeling                    45 min.                             € 120,99

CO0562              Diagnostiek                     60 min.                             € 163,37

CO0627              Behandeling                    60 min.                             € 143,71

CO0692              Diagnostiek                     75 min.                             € 199,03

CO0757              Behandeling                    75 min.                             € 176,88

CO0822              Diagnostiek                      90 min.                             € 244,07

CO0887              Behandeling                     90 min.                            € 216,11

CO0952              Diagnostiek                     120 min.                          € 351,55

CO1017              Behandeling                    120 min.                          € 317,73

 

Hierbij werk ik via het principe planning=realisatie, waarbij de consultregistratie op basis van de vooraf geplande tijd gebeurt.

Naast de tarieven voor diagnostiek en behandeling zijn er nog andere verrichtingen die in rekening gebracht kunnen worden:

 

Generieke tarieven in kwaliteitsstatuut sectie II

Prestatiecode                                                                                         Tarief

OV0007              Intercollegiaal overleg kort > 5 min                     € 22,18

OV0008              Intercollegiaal overleg lang >15 min                    € 67,62

OV0012              Niet-basispakketzorg consult                                 € 117,33

TC0009               Reistijd tot 25 minuten – ggz                                    € 30,75

TC0010               Reistijd vanaf 25 minuten – ggz                              € 79,30

OV018                 Schriftelijke informatieverstrekking

                            (met toestemming van cliënt) aan derden            € 91,78

Wettelijk eigen risico

Omdat de vergoeding komt uit het basispakket van de ziektekostenverzekering, moet hierbij wel eerst het wettelijk eigen risico van minimaal €385,00 worden opgemaakt.

No-show tarief

Een afspraak dient 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Wanneer je je niet of niet tijdig afmeldt, wordt een zogenaamd ‘no-show tarief’ van €50,00 bij je in rekening gebracht. Dit is voor de gemaakte kosten en de gereserveerde tijd en geldt ook bij ziekte of overmacht. Deze kosten kun je niet indienen bij je ziektekostenverzekering. Zegt u daarom altijd tijdig telefonisch af, u mag hiervoor altijd mijn voicemail inspreken. Ook buiten kantoortijden en in het weekend.

Particulier tarief

Bij een particulier consult, bijvoorbeeld in het geval van onverzekerde zorg krijgt u maandelijks een factuur. De kosten van een particulier consult zijn 100 euro voor 45 minuten contacttijd.