Informatie voor verwijzers

Eerstelijns psychologische zorg heet voortaan ‘Generalistische Basis GGZ’ (ofwel BGGZ). Tweedelijns psychologisch zorg heet vanaf 2014 ‘Gespecialiseerde GGZ’ (ofwel SGGZ). Praktijk Grip biedt enkel behandeling aan volwassenen in het kader van de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). De huisarts of medische specialist bepaalt, eventueel in overleg met de POH-GGZ of patiënten worden verwezen naar de BGGZ of SGGZ.

U kunt patiënten met een – vermoeden van een – DSM- stoornis naar de Generalistische Basis GGZ verwijzen voor behandeling. Voor een overzicht voor welke klachten u patiënten naar praktijk Grip kunt verwijzen, vindt u een overzicht op deze pagina. Afhankelijk van de ernst, het risico en de mate van complexiteit indiceren wij op basis van intake en eventueel diagnostiek een van de volgende producten: Kort (BK), Middel (BM) of Intensief (BI). Indien blijkt dat de geïndiceerde zorgzwaarte niet passend is, wordt de behandeling afgesloten en terug verwezen naar de verwijzer.

Voorwaarden voor de verwijsbrief om vergoeding vanuit de basisverzekering te krijgen:

  • Een verwijzing voor Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).
  • In de verwijsbrief dient te staan dat er sprake is van – een vermoeden van – een door u benoemde DSM-stoornis. Welke stoornis dit is hoeft door u of door Praktijk Grip niet aan de verzekeraar gemeld te worden.
  • De datum op de verwijsbrief dient te liggen vóór het eerste psychologisch consult.
  • De verwijsbrief is ondertekend door de huisarts of medisch specialist, met vermelding van de AGB-code van de verwijzer.

Het is mogelijk om uw patiënt via ZorgDomein naar Praktijk Grip te verwijzen.